Songs

מגרש הגרוטאות 11) בלי גבול

by Gili Zigman - View Profile

Misc Info

Created:
12/22/07
Updated:
12/22/07


בלי גבול

תנו לי את הכוח להמשיך ולשמוח מכשולים בדרך עברנו קשים
כל הקרציות מבלבלות לי במוח אבל אני חופר מנהרה לחיים
את בילבולי הביצים קצת קשה לי לשכוח מטלות מטלות מטלות כל היום
אני סתם תרנגול שמקרקר כמו אפרוח אבל עומד בגשם ערום

כמו ציפור כמו פרפר כמו הרוח בתוך המדבר
שלב רעב שום דבר לא פסול ומי אמר שהשמים הם הגבול


אז תנו לי את הכוח להפסיק כבר לברוח תנו לי את הלב להגיד להם לא
ואני אחיה את חיי בלשמוח על כביש רחוק מפה
רוצה להסתכל לאנשים בעינים רוצה לצאת מכבלי השקרים
רוצה לבלות את הבוקר בלילה רוצה לטעום את החיים הקצרים

שירת ציפור מעוף פרפר משוב הרוח בתוך המדבר
לב שבור שוב שמרגיש כמו צעיר ומי כתב שהשמים קצה השיר
כי אין גבול אין גבול כמו לדלג בין כוכבים
אני אחיה את הימים המתוקים אי שם מחוץ לשערים


לזנק אל גלים כמו דולפין מהמים לוותר על מעיל בימי הקרים
עייף ורטוב לא נפלתי בנתיים ואני אלחם עד קצה החיים בלי גבול

מעוף ציפור צבעי פרפר שריקת הרוח בתוך המדבר
לב רעב בשבילו אין פסול מי אמר שהשמיים הם הגבול
כי אין גבול אין גבול כמו לדלג בין כוכבים
אני אחיה את הימים המתוקים אי שם מחוץ לשערים

- Add A Comment

Working...