Songs

מגרש הגרוטאות 3)מגרש הגרוטאות

by Gili Zigman - View Profile

Misc Info

Created:
12/21/07
Updated:
12/21/07מגרש הגרוטאות

הרסתם את האומנות הרגתם את האומנים
אין בכם טיפה תרבות רק בצע מזומנים
לאף אחד כבר לא אכפת אם נחייה או אם נמות
זה לא קשור פה לאיכות או למה שמבפנים

קשרתם את האומנות לקיר עשוי שטרות
מה קרה לעקרונות תוים שוכבים בארונות
שישאלו הנכדים מה היה חוץ ממלחמות
תספרו להם סיפור על מגרש הגרוטאות


בתוך אגם אצות עומד מגרש הגרוטאות
עם רווי בבעיות תרנגול ללא נוצות
כשהכסף יותר חשוב מהמטרה אלפי אומנים נעלמים באפלה

והטף מול המסכים תמימות אובדת על הפסים זהו נזק לדורות זה מחיר חמדת שטרות
יש רבים שכבר ויתרו מעטים שמנסים וגם הם על סף קריסה תחת עומס החיים


בתוך אגם אצות עומד מגרש הגרוטאות
עם רווי בבעיות תרנגול ללא נוצות
כשהכסף יותר חשוב מהמטרה אלפי אנשים נעלמים באפלהשחלמו על החזון לא חשבו על הממון
בשנאה הוחרב עולם חמדנות שופכת דם
אבל היום למי אכפת שהכל תלוי בשרוך
כשאיך ערך לחיים אין תכנון ליום ארוך- Add A Comment

Working...