Songs

מגרש הגרוטאות 2)אין דרך חזרה

by Gili Zigman - View Profile

Misc Info

Created:
12/21/07
Updated:
12/21/07אין דרך חזרה

אז הגעת סוף סוף למגרש הגרוטאות
יש לך כל כך הרבה סרטים רעים לחיות
כרגע זה נראה ערמה של כשלונות
ברוך הבא לרשימת ההמתנות

כל האומנים לבושים שיגרה ובלאי
שלשלאות על רגליהם שלא יעופו גבוה מדי
עינהם כתחנות חשמל כבויות
בלילות שומעים היטב את הצווחות
ממרתף העינויים עד לגדר החשמלית
התמרור מראה למטה הגעת לתחתית

מקווים שהתכוננת ושינית גישה מכאן תהיה הדרך תלולה וקשה
תמיד תהיה נציב של אותה המנגינה לא תוכל עוד לעזוב אין דרך חזרה


אז נחתת סוף סוף בנמל תעופה מציאות
כאן הכל אפור ללא צבעה של שטות
זה לא שבחרת לחיות או למות
ואת עוד לא טעמת ארוחה של חירות
כאן במגרש כולם קשורים בתלות

מקווים שהתכוננת ושינית גישה מכאן תהיה הדרך תלולה וקשה
תמיד תהיה נציב של אותה המנגינה ואין דרך לעזוב ואין דרך חזרה

מקווים שהתכוננת והגעת מוכן כאן הכל מגוחך ומחזיק בענן
אך כדאי זאת תפנים כי עכשיו הצליל עובדה לא תוכל עוד לעזוב ואין דרך חזרה

אנחנו כולנו פליטים של הגן
לא קשה להרגיש כמו צמיג ישן
שאתה מחורר שמך בלאגן מקווים מאד שהגעת מוכן
מקווים מאד שהגעת מוכן מקווים מאד שהגעת מוכן
כי
אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה
 
 

אין דרך חזרה
A                   E   

A                      E
אז הגעת סוף סוף למגרש הגרוטאות 
                        A                      E
יש לך כל כך הרבה סרטים רעים לחיות
A                   E
כרגע זה נראה ערמה של כשלונות 
 E     A            B7         A            B7
ברוך הבא לרשימת ההמתנות
E           A7         E         A         

E          B7             E        A7        
כל האומנים לבושים שיגרה ובלאי
E                     E             A          
 שלשלאות על רגליהם שלא יעופו גבוה מדי
B7         A        B7
עינהם כתחנות חשמל כבויות 
                       E        B7       A
בלילות שומעים היטב את הצווחות
E           A7         E         A         
ממרתף העינויים עד לגדר החשמלית 
E        A  B7             E        A7        
התמרור מראה למטה הגעת לתחתית
E           A7         E         A         

E       B7   A             E               A7        
מקווים שהתכוננת ושינית גישה מכאן תהיה הדרך תלולה וקשה 
 E                               A7
תמיד תהיה נציב של אותה המנגינה לא תוכל עוד לעזוב אין דרך חזרה
  E    A       B7   E    A       B7     E         A7

כי


אז נחתת סוף סוף בנמל תעופה מציאות 

כאן הכל אפור ללא צבעה של שטות

זה לא שבחרת לחיות או למות 

ואת עוד לא טעמת ארוחה של חירות 

כאן במגרש כולם קשורים בתלותמקווים שהתכוננת ושינית גישה מכאן תהיה הדרך תלולה וקשה 

תמיד תהיה נציב של אותה המנגינה ואין דרך לעזוב ואין דרך חזרהמקווים שהתכוננת והגעת מוכן כאן הכל מגוחך ומחזיק בענן

אך כדאי זאת תפנים כי עכשיו הצליל עובדה לא תוכל עוד לעזוב ואין דרך חזרהאנחנו כולנו פליטים של הגן 

לא קשה להרגיש כמו צמיג ישן

שאתה מחורר שמך בלאגן מקווים מאד שהגעת מוכן

 מקווים מאד שהגעת מוכן מקווים מאד שהגעת מוכן

כי

אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה אין דרך חזרה


- Add A Comment

Working...